Міжнародна діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2016 році

13 лютого 2017 року на засіданні Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського було заслухано звіт проректора з міжнародних зв’язків С.І. Сидоренка щодо підсумків міжнародної діяльності у 2016 році і завдань на 2017 рік.
В цілому у 2016 році вдалося досягти позитивної динаміки міжнародної діяльності.
Робота Департаменту міжнародного співробітництва (ДМС) і всього університету велась у таких основних напрямках:
– інфраструктурні міжнародні проекти, спрямовані на організаційно-управлінську перебудову системи менеджменту міжнародних стосунків, у тому числі зовнішноекономічної діяльності (ЗЕД);
– міжнародні перемовини за новими змістовними спрямуваннями (в освіті, науці, інноватиці). Варто відзначити позитивні результати широких міжнародних перемовин, в результаті яких були визначені основні напрямки співпраці з технічними університетами зарубіжних країн. Перспективні “сприятливі коридори” були закладені і в переговорах з Послами 18-ти країн та 113-ма делегаціями інших країн.
Відбулися і перемовини в сфері забезпечення ядерної безпеки світу, в тому числі під час проведеного в КПІ міжнародного Форуму “Уроки Чорнобиля для ядерної безпеки світу” за участі представників 34-х країн
Були закладені нові підходи в такому компоненті ЗЕД, як міжнародний трансфер знань. Університет продовжує розвивати нові маркетингові стратегії і плани міжнародної співпраці. Одна з них – пошук напрямів, за якими факультети, інститути і кафедри можуть запропонувати свої освітні і науково-технічні сервіси і на цій основі здійснювати вихід з пропозиціями до провідних компаній світу.
Тому Департамент міжнародного співробітництва ініціює переговори з транснаціональними компаніями з метою налагодження взаємовигідного партнерства у навчальній сфері та інноватиці.
Міжнародна діяльність ДМС проводилась у тісній співпраці з профільними Департаментами та підрозділами університету.
Велась активна робота по доведенню навчального процесу до рівня світових стандартів. Було створено структурно-організаційні основи для міжнародної акредитації наших навчальних програм за європейськими стандартами, впроваджувались програми “Подвійний диплом”. Маємо позитивну динаміку міжнародної студентської мобільності.
У 2016 році на 25 % зросла кількість міжнародних проектів – до 165. Були виграні нові проекти за програмами Євросоюзу, Євразії, НАТО, Британської ради, Польської Академії наук та ін. За кількістю міжнародних проектів КПІ утримує провідні позиції серед університетів України.
Вперше здійснено поглиблений моніторинг кількісних складових ЗЕД. За попередніми оцінками, надходження від всіх видів зовнішньоекономічної діяльності в 2016 р. зросли до 11 % від запланованого на 2016 рік бюджету університету.
В рейтингу QS університетів країн Східної Європи і Центральної Азії КПІ посідає друге місце серед університетів України. У вітчизняному рейтингу “ТОП-200” за міжнародною складовою КПІ усталено посідає перші місця протягом 10 років його проведення.
Основне завдання, яке стоїть перед КПІ ім. Ігоря Сікорського – це більш глибока його інтернаціоналізація, тобто посилення міжнародної компоненти в усіх складових діяльності, вихід на організацію досліджень і технологій навчання для підготовки фахівців, конкурентоспроможних на світових ринках праці, реформування за моделлю сучасного технічного університету лідерського типу, набуття репутації високорейтингового університету за міжнародно визнаними критеріями, і, як результат, забезпечення зростання економічних показників.
Серед актуальних завдань, на яких необхідно зосередити увагу в 2017 році, варто відзначити:
– активізація участі кафедр в міжнародній діяльності з метою зменшення розриву показників;
– робота по залученню іноземних студентів та викладачів, збільшенні кількості цитувань на одного викладача;
– збільшення кількість англомовних програм магістратури;
– розширення напрямків роботи за 38 видами зовнішньоекономічної діяльності, які дозволені законодавством України;
– комплексне завдання трансформації національного вишу в інтернаціональний.

Завантажити Звіт ДМС-2016