КПІ ім. Ігоря Сікорського на семінарі в Мінську: про досвід комерціалізації інтелектуальної власності та трансфер знань

Доповідь А.П.Шишоліна на семінарі
4-5 травня 2017 року в Мінську пройшов регіональний семінар по темі «Комерціалізація результатів наукової та науково-технічної діяльності: правове регулювання та практичний досвід». Захід був приурочений до святкування 25-річчя створення системи інтелектуальної власності Білорусі.
Семінар був організований Національним центром інтелектуальної власності спільно з Державним комітетом з науки і технологій Республіки Білорусь і Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ).
З доповідями на семінарі виступили представники Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Європейської організації з ядерних досліджень (ЦЕРН), Іспанського відомства по патентам і товарним знакам, а також експерти від Білорусі, України, Казахстану, Азербайджану, Туркменістану.
Почесна задача презентації досвіду українських університетів в частині комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності була покладена на КПІ ім. Ігоря Сікорського та Шишоліна Андрія Павловича – начальника відділу зовнішньоекономічної діяльності – як його офіційного представника на заході. В ході своєї доповіді Андрій Павлович не просто розповів про практику комерціалізації інтелектуальної власності в КПІ ім. Ігоря Сікорського через екосистему «Sikorsky Challenge», а й привів загальні дані щодо системи трансферу знань в Україні, проаналізував проблеми і перспективи здійснення трансферу знань, а також роль українських підприємницьких університетів в зазначеному процесі.
Актуальність порушеного в доповіді питання, ефективність та інноваційність підходу до комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в КПІ ім. Ігоря Сікорського, його хороші підсумкові показники, високий міжнародний авторитет університету сприяли тому, що виступ було сприйнято учасниками семінару з великим інтересом. В ході дводенного семінару організаторами було проведено опитування його учасників, за результатами якого виступ Андрія Павловича було визнано найкращим.
Нам дійсно є чим пишатися!