Відділ зовнішньоекономічної діяльності


ШИШОЛІН Андрій Павлович
forea@kpi.ua
+38 044 236 62 81
1 корпус, кімната № 171/1,
03056 м. Київ, пр. Перемоги 37
Сайт відділу

Основні завдання відділу:

 • участь в розробці стратегії зовнішньоекономічної діяльності університету;
 • координація дій структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського у сфері міжнародного співробітництва з питань зовнішньоекономічної діяльності;
 • вивчення кон’юнктури зарубіжних ринків освітніх послуг і формування портфеля продажів освітніх послуг університету з подальшою організацією та здійсненням процесу трансферу освітніх послуг;
 • координація розробки та забезпечення реалізації заходів з організації та створенню комерційної присутності КПІ ім. Ігоря Сікорського за кордоном;
 • координація створення спільних структур КПІ ім. Ігоря Сікорського з іноземними партнерами, як в Україні, так і за кордоном;
 • забезпечення взаємодії зі сторонніми організаціями (органами державного управління, митними органами, органами сертифікації, торгово-промисловою палатою та ін.) при вирішенні питань у галузі зовнішньоекономічної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • організація експортно-імпортних операцій, забезпечення їх ефективності;
 • підвищення конкурентоздатності університету за кордоном;
 • вивчення діяльності конкурентів на міжнародному ринку освітніх та наукових послуг, їх сильних і слабких сторін;
 • забезпечення правового захисту зовнішньоекономічних інтересів університету;
 • підготовка документів правового характеру, необхідних для ведення зовнішньоекономічної діяльності університету;
 • консультації і роз’яснення з питань зовнішньоекономічної діяльності.