Відділ міжнародних проектів

ШУКАЄВ Сергій Миколайович
s.shukayev@kpi.ua
+38 044 204 80 19
1 корпус, кімната № 171,
03056 м. Київ, пр. Перемоги 37
Сайт відділу

Напрями діяльності відділу:

  • координація діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського в цілому та окремих підрозділів університету в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва;
  • забезпечення участі університету та окремих підрозділів у міжнародних науково-технічних та освітніх проектах, програмах (пошук, підготовка, контроль та забезпечення виконання, облік, аудит, аналіз результатів);
  • сприяння участі КПІ ім. Ігоря Сікорського, окремих факультетів, ННІ, НДІ в діяльності міжнародних організацій (UNESCO, UNESCO-CEPES, CODATA, EUA та інших), за профілем міжнародного науково-технічного співробітництва;
  • забезпечення зв’язків університету в питаннях міжнародного науково-технічного співробітництва з владними структурами, органами виконавчої влади та відомствами України, а також з її закордонними представництвами, у віданні яких знаходяться питання міжнародного науково-технічного співробітництва, громадськими об’єднаннями, зарубіжними науковими установами та фірмами, міжнародними науково-технічними організаціями та фондами;
  • сприяння розвиткові наукових досліджень в університеті за напрямками і проектами, спрямованими на підтримку міжнародного науково-технічного співробітництва;
  • залучення нових джерел фінансування університету в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва;
  • надання консультацій щодо процедур підготовки та подачі міжнародних проектів;
  • розповсюдження через інформаційну систему “Джерело” відомостей в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва, зокрема про наявні конкурси, міжнародні проекти, програми, стипендії та ін.;
  • участь в розробці та внесенні пропозицій щодо концепції міжнародної діяльності університету в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва, механізмів її реалізації та впровадження їх в життя;
  • здійснення контролю щодо дотримання вимог законодавства України у галузі міжнародного науково-технічного співробітництва.