Відділ міжнародних зносин


ПОЛІЩУК Євген Іванович
e.pol@kpi.ua
+38 044 204 91 99; +38 044 236 09 92
1 корпус, кімната № 147,
03056 м. Київ, пр. Перемоги 37

Завдання діяльності відділу:

 • координація співпраці із органами державної влади України;
 • координація співпраці із дипломатичними представництвами в Україні;
 • координація співпраці з міжнародними організаціями з метою розширення участі університету та його підрозділів в міжнародному науково-технічному співробітництві, залучення науковців КПІ ім. Ігоря Сікорського до виконання проектів і програм, які здійснюються під егідою цих організацій, а також до участі в міжнародних конференціях, семінарах та інших міжнародних заходах;
 • здійснення організаційних заходів щодо вступу університету до міжнародних освітянських, наукових організацій та об’єднань регіонального характеру;
 • підтримка ділових контактів з дипломатичними представництвами і місіями України в зарубіжних країнах та при міжнародних організаціях, а також з дипломатичними представництвами та місіями іноземних держав і міжнародних організацій в Україні;
 • допомога та координація співпраці підрозділів університету з міжнародними, регіональними та національними організаціями та зарубіжними країнами;
 • сприяння використанню в навчальному процесі, наукових дослідженнях підрозділів університету результатів співпраці з міжнародними, регіональними та національними організаціями;
 • здійснення в межах своєї компетенції необхідних кроків для інформування Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ України, відповідні комітети Верховної Ради та Кабінет Міністрів України щодо міжнародної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • участь у зустрічах керівництва КПІ ім. Ігоря Сікорського із зарубіжними партнерами і підготовка інформаційних матеріалів для газети «Київський політехнік» та веб-сайтів КПІ та ДМС;
 • підготовка і виставлення інформаційних матеріалів на веб-сайті ДМС;
 • технічне забезпечення міжнародних зв’язків, розвиток локальних інформаційних мереж ДМС.