КПІ У СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ

 

Рейтинги закладів вищої освіти (далі ЗВО) відіграють важливу в процесі інтернаціоналізації, допомагають в управління конкурентоспроможністю і розвитку успішності університету на міжнародних ринках освітніх послуг.

З метою всебічного порівняння ЗВО, результати ранжування використовуються як споживачами освітніх послуг на шляху до успіху на ринку праці, так і партнерами для синергетичного розвитку в своїх галузях економіки.

Водночас державне фінансування ЗВО в нашій країні з 2020 року здійснюється Міністерством освіти та науки України на основі кількісних об’єктивних показників, до яких належать і показники університетів у світових рейтингах.

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” щорічно подає дані до таких світових університетських рейтингів:

  1. QS World University Rankings – світовий рейтинг університетів, створений у 2004 р. британською компанією Quacquarelli Symonds (QS), що спеціалізується в галузі освіти та розвитку кар’єри. Крім глобального рейтингу, компанія QS генерує низку регіональних та профільних рейтингів, кількість яких досягає 12.
  2. Рейтинг Times Higher Education (THE) World University Rankings (The World University Rankings). Тижневик Times Higher Education склав власну методологію оцінювання показників діяльності закладів вищої освіти й опублікував перший рейтинг у вересні 2010 р.
  3. U-Multirank ranking – багатовимірний рейтинг, який розроблено та впроваджено з ініціативи Європейської комісії. U-Multirank дозволяє порівнювати освітні організації як у цілому, так і за конкретними навчальними програмами.
  4. Webometrics Ranking of World Universities – світовий рейтинг університетів за ступенем їх представлення в Інтернет-просторі.
  5. Academic Ranking of World Universities (ARWU) – з 2003 року складає Інститут вищої освіти Шанхайського університету Цзяотун.

Кожен рейтинг ЗВО відрізняється своєю методикою та цільовим призначенням. Задля потрапляння в топові списки університетам необхідно всебічно аналізувати та покращувати власну діяльність.

Запорукою успіху ЗВО на міжнародному ринку стає поглиблення інтернаціоналізації університету, посилення міжнародної компоненти в усіх складових його діяльності, активізація міжнародної діяльності на рівні підрозділів і професорсько-викладацького складу. Що власне і відбувається наразі в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

З метою удосконалення даного напряму міжнародної сфери університетського менеджменту в департаменті міжнародного співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснюється регулярний аналіз стану та можливості подальшого розвитку діяльності університету. З його результатами можна ознайомитися в запропонованих аналітичних записках щодо відповідного міжнародного рейтингу або його складової.

Шановні колеги!

Нижче наведено аналітичні записки щодо позицій КПІ в світових рейтингах університетів.

 

Доповідна записка.

Про негативну динаміку позиціювання КПІ ім. Ігоря Сікорського в світових рейтингах університетів
і заходи, спрямовані на зміну зазначеної тенденції

Детальніше

КПІ ім. Ігоря Сікорського
в рейтингу університетів U-Multirank,
вересень 2021 року

 

Детальніше

КПІ ім. Ігоря Сікорського
в рейтингу університетів
QS Graduate Employability Ranking
(QS рейтинг випускників з питань працевлаштування),
вересень 2021 року

Детальніше

Аналіз причин того, що в предметному рейтингу THE-2022 в галузі фізичних наук Сумський державний університет (СумДУ) займає більш високу позицію серед університетів України, ніж КПІ і ніж Київський національний університету імені Тараса Шевченка (КНУ)

Детальніше

Аналітична записка

Позиції КПІ ім. Ігоря Сікорського в предметному рейтингу THE-2022
(Times Higher Education) за предметом «Комп’ютерні науки»

Докладніше

Аналіз позицій КПІ ім. Ігоря Сікорського в рейтингу університетів QS EECA University Rankings 2022 (регіонального QS рейтингу – для європейських країн, що розвиваються, та країн Центральної Азії), грудень 2021 року

Докладніше

РЕЗУЛЬТАТИ 

КПІ ім. Ігоря Сікорського та ряду провідних закладів вищої освіти України в 16-му академічному рейтингу
«ТОП-200 Україна 2022»

Детальніше

ПУБЛІКАЦІЇ

про яскраві факти і досягнення,
які протягом 2021-2022 років опубліковані
в електронному журналі 
GEN

(Global Education News)
світового рейтингу університетів
Quacquarelli Symonds

Докладніше