МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Співпраця з міжнародними організаціями свідчить про високий рівень закладу вищої освіти, а також про його визнання на світовій арені. Перш за все, це ключ до успішного майбутнього університету. Він відкриває нові можливості та перспективи. Така співпраця може стати платформою для пошуку натхнення й отримання неоціненних знань. В наслідок цього зявляються нові ідеї, котрі потребують негайної реалізації.  

На основі такої співпраці університет має змогу розгортати міжнародні програми, брати участь у різноманітних конференціях та інших заходах з іншими провідними університетами. Наші студенти та науково-педагогічний персонал переймають досвід закордонних фахівців та вкладають його у власні дослідження, стартапи та проєкти.     

Участь нашого університету в міжнародних організаціях надає йому такі привілеї: підтвердження й захист академічних цінностей університету закордонними фахівцями; посилення ролі освіти, підтвердження її якості серед іноземних студентів та компаній, а також підтвердження кваліфікації випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського; розуміння тенденцій та політики в галузі вищої освіти та науки завдяки постійній комунікаціїобговоренню та спільному розв’язанні суттєвих проблем освіти та здійсненню перспективних дослідженьвибудова багаторівневих звязків з закордонними університетами та іншими партнерами-учасниками міжнародних організацій 

Нині КПІ ім. Ігоря Сікорського є партнером таких міжнародних організацій: 

EU
European Union

Європейський Союз
Економічне і політичне об’єднання 28 європейських держав, яке орієнтоване на регіональну інтеграцію. За допомогою стандартизованої системи законів, що діють у всіх країнах союзу, створений спільний ринок, який гарантує вільний рух людей, товарів, капіталу і послуг, включаючи скасування паспортного контролю в межах Шенгенської зони, в яку входять як країни-члени, так і інші європейські держави.

UNDP
United Nations Development Programme

Програма розвитку ООН (ПРООН) 
Організація при ООН з надання допомоги країнам-учасницям в галузі розвитку. ПРООН надає допомогу урядам у проведенні пошуків і досліджень природних ресурсів, у створенні навчальних закладів, в розвитку енергетичних ресурсів, надає консультаційні та експертні послуги, навчає фахівців, постачає обладнання, тощо. Допомога ПРООН безоплатна.

UNESСO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

ЮНЕСКО
Спеціалізована установа Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури.

UNIDO
United Nations Industrial Development Organization

ЮНІДО
Спеціалізована установа ООН з промислового розвитку, зусилля якої зосереджені на боротьбі з бідністю. ЮНІДО надає допомогу країнам, що розвиваються, і країнам з перехідною економікою в їх боротьбі з маргіналізацією в сучасних умовах глобалізації, сприяє продуктивній зайнятості, розвитку конкурентоспроможної економіки і забезпечення екологічної стійкості.

WIPO
World Intellectual Property Organization

Всесвітня організація інтелектуальної власності
Міжнародна організація, що займається адмініструванням ряду ключових міжнародних конвенцій з інтелектуальної власності, в першу чергу Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів і Паризької конвенції про охорону промислової власності. З 1974 року також виконує функції спеціалізованої установи ООН з питань творчості та інтелектуальної власності.

NATO
North Atlantic Treaty Organization

НАТООрганізація Північноатлантичного договоруПівнічноатлантичний Альянс 
Військово-політичний блок, який об’єднує більшість країн Європи, США і Канаду. Це «трансатлантичний форум» для проведення країнами-союзниками консультацій з будь-яких питань, що зачіпають життєво важливі інтереси його членів. Однією з цілей НАТО є забезпечення стримування будь-якої форми агресії відносно території будь-якої держави – члена НАТО або захист від неї. Членами НАТО є 29 країн. Військові витрати всіх членів в сукупності складають понад 70% від загальносвітового обсягу.

ICSU
International Council for Science

Міжнародна рада з науки – МРН 
Неурядова організація з глобальним членством національних наукових органів (122 члени зі 142 країн) і міжнародних наукових союзів (31). Місія полягає в зміцненні світової науки в інтересах суспільства.

CODATA
International Council for Science: Committee on Data for Science and Technology

CODATA
Міждисциплінарний Науковий комітет Міжнародної ради з науки (МРН), діяльність якого спрямована на поліпшення якості, надійності, управління та доступності даних, що мають важливе значення для всіх галузей науки й техніки.

КОICA
Korea International Cooperation Agency

KOICA 
Створена в 1991 році з метою реалізації державних програм безоплатної допомоги Кореї й сприяння міжнародному співробітництву: запрошення стажистів, відряджання за кордон експертів і волонтерів, дослідження в області розвитку, надання допомоги в надзвичайних ситуаціях; співпраця з багатосторонніми організаціями, реалізація програм підтримки організацій громадянського суспільства, а також проєктів, доручених корейським урядом.

JICA
Japan International Cooperation Agency

JICA
Агентство міжнародного співробітництва, забезпечує двосторонню міжнародну допомогу в формі технічного співробітництва, надання кредитів і безоплатної допомоги японського уряду з метою розвитку.