МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Співпраця з міжнародними організаціями свідчить про високий рівень закладу вищої освіти, а також про його визнання на світовій арені. Перш за все, це ключ до успішного майбутнього університету. Він відкриває нові можливості та перспективи. Така співпраця може стати платформою для пошуку натхнення й отримання неоціненних знань. В наслідок цього зявляються нові ідеї, котрі потребують негайної реалізації.  

На основі такої співпраці університет має змогу розгортати міжнародні програми, брати участь у різноманітних конференціях та інших заходах з іншими провідними університетами. Наші студенти та науково-педагогічний персонал переймають досвід закордонних фахівців та вкладають його у власні дослідження, стартапи та проєкти.     

Партнерська діяльність з міжнародними організаціями різних сфер сприяє просуванню здобутків університету, трансферу знань та обміну технологій з бізнесом, з державним і громадським секторами, на міждержавному рівні.

Така співпраця надає можливість університету своєчасно відповідати на актуальні виклики, підвищувати кваліфікацію, робити перспективний внесок у розвиток суспільства знань.

Активна взаємодія з партнерськими організаціями сприяє підвищенню ролі закладів вищої освіти, посиленню інтернаціоналізації вищої освіти та наукових досліджень.

Серед партнерів, з якими співпрацює КПІ ім. Ігоря Сікорського, такі організації: