МОБІЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ

Формами академічної мобільності для осіб, що здобувають науковий ступінь доктора наук, науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу, є:

  • участь у спільних проєктах;
  • викладання;
  • наукове дослідження;
  • наукове стажування;
  • підвищення кваліфікації.

Науково-педагогічні, наукові, педагогічні працівники вищих навчальних закладів (наукових установ) усіх форм власності можуть реалізувати право на академічну мобільність для провадження професійної діяльності відповідно до укладеного договору про участь у програмі академічної мобільності. При цьому за зазначеними працівниками зберігається основне місце роботи у вітчизняному вищому навчальному закладі (науковій установі) до одного року.

Іноземні наукові, педагогічні працівники вищих навчальних закладів (наукових установ) також залучаються до провадження освітньої та наукової діяльності в КПІ ім. Ігоря Сікорського згідно з укладеними попередньо угодами про співпрацю.

Інформаційне забезпечення та супровід, консультаційну та організаційну підтримку академічної мобільності надають:

– для науково-педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу у випадку проходження наукового стажування, участі у спільних проєктах, проведення наукових досліджень та підвищення кваліфікації з науковою складовою – Департамент науки та інноватики https://science.kpi.ua/;

– для науково-педагогічних працівників та адміністративних працівників у випадку викладання, підвищення кваліфікації та участі у спільних проєктах з партнерськими організаціями – Департамент міжнародного співробітництва https://icd.kpi.ua/.