МОБІЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ

Формами академічної мобільності для осіб, що здобувають науковий ступінь доктора наук, науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу, є:

  • участь у спільних проєктах;
  • викладання;
  • наукове дослідження;
  • наукове стажування;
  • підвищення кваліфікації.

Науково-педагогічні, наукові, педагогічні працівники вищих навчальних закладів (наукових установ) усіх форм власності можуть реалізувати право на академічну мобільність для провадження професійної діяльності відповідно до укладеного договору про участь у програмі академічної мобільності. При цьому за зазначеними працівниками зберігається основне місце роботи у вітчизняному вищому навчальному закладі (науковій установі) до одного року.

Іноземні наукові, педагогічні працівники вищих навчальних закладів (наукових установ) також залучаються до провадження освітньої та наукової діяльності в КПІ ім. Ігоря Сікорського згідно з укладеними попередньо угодами про співпрацю.

Вимоги до оформлення необхідних документів для відрядження за кордон, стажування за кордоном, дистанційного стажування за кордоном.

Інформаційне забезпечення та супровід, консультаційну та організаційну підтримку академічної мобільності надають:

– для науково-педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу у випадку проходження наукового стажування, участі у спільних проєктах, проведення наукових досліджень та підвищення кваліфікації з науковою складовою – Департамент науки та інноватики https://science.kpi.ua/;

– для науково-педагогічних працівників та адміністративних працівників у випадку викладання, підвищення кваліфікації та участі у спільних проєктах з партнерськими організаціями – Департамент міжнародного співробітництва https://icd.kpi.ua/.

Будь ласка зверніть увагу на можливі формулювання завдань при відрядженні, стажуванні та підвищенні кваліфікації на сторінках 9-11 за адресою https://erasmusplus.org.ua/wp-content/uploads/2022/09/e_2023_genua_5.07.pdf

Дистанційне стажування закордоном

Відрядження за кордон

Стажування за кордоном

1. Підготувати пакет документів

– заява на ім’я проректора з міжнародних зв’язків Сергія Івановича СИДОРЕНКА;

– запрошення приймаючої сторони;

– неофіційний переклад запрошення;

– технічне завдання затверджене деканом/директором;

– програма стажування.

1. Підготувати пакет документів

– службова записка на ім’я співголови Комісії з питань виїзду за кордон та бронювання військовозобов’язаних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського Олексія Анатолійовича ЖУЧЕНКА;

– запрошення приймаючої сторони;

– неофіційний переклад запрошення;

– технічне завдання затверджене проректором з науково-педагогічної роботи Олексієм ЖУЧЕНКОМ;

– додатковий розділ до технічного завдання.

* В окремих випадках комісія з питань виїзду за кордон та бронювання військовозобов’язаних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського може запросити додаткові документи та візи й інших членів комісії.

1. Підготувати пакет документів

– службова записка на ім’я співголови Комісії з питань виїзду за кордон та бронювання військовозобов’язаних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського Олексія Анатолійовича ЖУЧЕНКА;

– запрошення приймаючої сторони;

– неофіційний переклад запрошення;

– технічне завдання затверджене проректором з науково-педагогічної роботи Олексієм ЖУЧЕНКОМ;

– додатковий розділ до технічного завдання;

– витяг з протоколу засідання кафедри.

* В окремих випадках комісія з питань виїзду за кордон та бронювання військовозобов’язаних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського може запросити додаткові документи та візи й інших членів комісії.

2. Завантажити документи до програми Мегаполіс.

2. Завантажити документи до програми Мегаполіс.

2. Завантажити документи до програми Мегаполіс.

3. Подальші дії здійснює Секретар Комісії.

3. У разі позитивного рішення Комісії – подальші дії здійснює Секретар Комісії.

3. У разі позитивного рішення Комісії – подальші дії здійснює Секретар Комісії.

4. Отримати копію наказу
(кімн. 271, корпус 1) та успішно пройти стажування.

4. Отримати копію наказу
(кімн. 271, корпус 1) та відбути у відрядження.

4. Отримати копію наказу
 (кімн. 271, корпус 1) та успішно пройти стажування.

5. Подати звіт після проходження стажування (кімн. 271, корпус 1)

5. Подати звіт після повернення
(кімн. 271, корпус 1)

5. Подати звіт після повернення
(кімн. 271, корпус 1)

Консультації:
ІЛЬЧЕНКО Дайяна Ігорівна
(044) 204-95-05,

кімн. 271, корпус 1,

Ldayana25kpi@gmail.com

Консультації:
ІЛЬЧЕНКО Дайяна Ігорівна
(044) 204-95-05,

кімн. 271, корпус 1,

Ldayana25kpi@gmail.com

Консультації:
ІЛЬЧЕНКО Дайяна Ігорівна
(044) 204-95-05,

кімн. 271, корпус 1,

Ldayana25kpi@gmail.com