ВСТУП ДО КПІ

Щоб знайти інформацію про вступ до КПІ ім. Ігоря Сікорського, розклад та гарячі лінії приймальної комісії, дізнатися які документи вам необхідні користуйтесь навігацією:

  • Вступна кампанія для громадян України

https://pk.kpi.ua/

  • Вступна кампанія для іноземних студентів

https://istudent.kpi.ua/ua/vstup.html

КПІ з радістю приймає студентів на навчання за освітніми рівнями:

  • Бакалаврський
  • Магістерський
  • Освітньо-науковий

Для ознайомлення чинні Правила прийому до Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Університет здійснює підготовку за всіма рівнями вищої освіти висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному й міжнародному ринках праці фахівців для підприємств усіх форм власності, наукових і освітніх установ, органів державної влади й управління, створення умов для реалізації особистісного потенціалу людини, розвитку її творчих здібностей.

Формами здобуття вищої освіти є:

  • Інституційна (очна, заочна, дистанційна, мережева);
  • Дуальна

Мовою освітнього процесу в Університеті є українська, але навчання ведеться також англійською мовою для іноземних здобувачів освіти у разі формування навчальних груп. Освітні послуги надаються на 15 факультетах та в 8 інститутах. Детальніше про структурні підрозділи

Освітні програми

В Університеті реалізуються освітньо-професійні й освітньо-наукові програми відповідно до стандартів вищої освіти. Освітні програми визначають перелік основних компонентів та логічну послідовність їх вивчення, містять інформацію про кількість кредитів ЄКТС а також орієнтири на отримання якісних знань здобувача згідно його ступеня. Перелік освітніх програм можна знайти на сайті: forea.kpi.ua та osvita.kpi.ua.

Кількість освітніх програм становить 392.

Іноземні студенти, які розпочинають навчання за освітнім ступенем підготовки “бакалаврат” мають право опановувати освітні програми англійською мовою, кількість яких становить – 24. Переглянути перелік доступних ОП можна на сайті – https://istudent.kpi.ua/ua/obuchenie/bakalavrat.html.

Для магістрантів університет надає 30 англомовних програм, детальніше на сайті https://istudent.kpi.ua/ua/obuchenie/magistratura.html, а також існує 19 різноманітних фундаментальних та природничих наукових напрямів для досліджень аспірантами та докторантами – https://istudent.kpi.ua/ua/obuchenie/aspirantura.html.

Наразі триває процес акредитації ОП. Міжнародна акредитація є важливим етапом для нашого університету. Вона підтверджує відповідність освітньої програми до вимог європейської системи оцінювання якості освіти. Наразі одна з освітніх програм, а саме “Динаміка і міцність машин” на кафедрі динаміки і міцності машин та опору матеріалів Механіко-машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського”, пройшла перевірку незалежною експертною групою Акредитаційної комісії технологічних університетів. Така діяльність сприяє міжнародній інтеграції України та є одним з напрямів впровадження європейських норм і стандартів в освіті, науці і техніці, презентації і поширенні власних культурних і науково-технічних здобутків у ЄС.

Важливу роль в навчальному процесі відіграють спільні освітні центри з міжнародними компаніями. Розгортаючи співпрацю на даному рівні ми дозволяємо власним студентам  опановувати нові навички з цікавих та корисних ресурсів. Університет уже розгорнув немалу кількість вигідних для студентів структур, які впливають не лише на інтернаціоналізацію закладу вищої освіти до міжнародного простору, а й допомагає студентові окреслити власні орієнтири та знайти своє місце серед них. Випускники КПІ стають керівниками всесвітньо-відомих успішних компаній і сподіваємось майбутні студенти не знизять дану планку.