МОБІЛЬНІСТЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки. Задля цього Департамент міжнародного співробітництва разом із Департаментом навчально-виховної роботи співпрацюють над встановленням партнерських відносин із передовими навчальними закладами з усього світу. Тепер кожен охочий може спробувати свої сили та поїхати навчатись за кордон.

Також у рамках співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського запрошує за програмами мобільності гостей з інших держав на навчання за різними напрямами – як технічними, так і соціально-економічними та гуманітарними. Мобільність – це чудова можливість не тільки підвищити кваліфікацію, а й покращити мовні навички та познайомитись з новими культурами. Також це формує у студентів толерантність та міжкультурні навички спілкування.

За навчальною/академічною мобільністю особа має змогу переїхати до іншої країни на період навчання в іноземному закладі та для виконання частини або всієї програми навчання. Як і фізична мобільність, все доступнішою для студентів стає віртуальна мобільність. Вона також може бути організована в межах спільного або розподіленого навчального плану/програми через відкриті університети, відкриті освітні ресурси, масові відкриті онлайн-курси чи інші онлайн-ресурси.

Відповідно до навчальних планів в КПІ розвивають два види академічної мобільності:

  • Ступенева мобільність

Навчальна мобільність з метою отримання ступеня, навіть у випадку, якщо тільки частина програми здійснюється за кордоном, наприклад, у межах або спільної реалізованої ступеневої програми, або програми, в межах якої кваліфікацію присуджують спільно декілька закладів. Ступеневі освітні програми можуть відрізнятися одна від іншої за кількістю кредитів ЄКТС, які вони містять.

В межах ступеневої мобільності здійснюється реалізація програми подвійних дипломів. Це програма академічної мобільності на певному рівні вищої освіти, за якою освітній процес реалізується одночасно в КПІ ім. Ігоря Сікорського та національному або закордонному закладі вищої освіти за погодженими освітніми програмами. Нині існує ціла низка укладених договорів з закордонними установами, в рамках яких студенти мають можливість поглинати знання одразу з кількох університетів.

  • Кредитна мобільність

Мобільність за обміном студента, що перебуває в закладі, який приймає, протягом певного періоду та здійснює діяльність, за яку присвоюються академічні кредити, що надалі визнає заклад, який його скерував.

Відповідальні за мобільність здобувачів освіти (ЗО) на всіх рівнях в КПІ ім. Ігоря Сікорського – Відділ академічної мобільності КПІ. Детальніше про нові можливості для громадян України на сайті  http://mobilnist.kpi.ua/ та для громадян – інших держав http://mobilnist.kpi.ua/incoming/.

Не пропустіть свій шанс!

Інформаційне забезпечення та супровід, консультаційну та організаційну підтримку академічної мобільності забезпечують:

– для студентів – Відділ академічної мобільності;

– для аспірантів – Відділ аспірантури та докторантури