ERASMUS+

ПУТІВНИК ПО ПРОГРАМІ ЄС ЕРАЗМУС+

Програмний посібник Еразмус+

The Erasmus+ Programme Guide

Європейська Комісія розробила прозорий процес оцінювання для конкурсів, метою якого є надання грантів найкращим проєктам:

 • для більшості заходів всі правила та умови отримання гранту від Програми зазначені в Програмному посібнику;
 • для деяких інших заходів, які лише згадуються в Програмному посібнику, правила та умови отримання гранту описані в спеціальних конкурсах проєктних заявок, опублікованих Європейською Комісією або від її імені.

Програмний путівник складається з чотирьох основних частин:

Частина А містить загальний огляд Програми. Він містить інформацію про цілі, пріоритети та основні характеристики Програми, країни-учасниці, виконавчі структури та загальний бюджет Програми. Цей розділ призначений для тих, хто бажає отримати загальне уявлення про сферу застосування та структуру Програми.

Частина В містить конкретну інформацію про заходи Програми, які охоплюються цим посібником. Цей розділ призначений для тих, хто зацікавлений в отриманні більш детальної інформації про те, які типи проєктів підтримуються в рамках Програми.

Частина С містить детальну інформацію про процедури подання та відбору проєктів, а також фінансові та адміністративні положення, пов’язані з присудженням гранту Еразмус+. Цей розділ адресований усім, хто має намір подати проєктну пропозицію в рамках Програми Еразмус+.

Частина D містить глосарій термінів.

Національний Еразмус+ офіс в Україні (НЕО в Україні) у тісній співпраці з Представництвом ЄС в Україні забезпечує допомогу та підтримку впровадження і поширення інформації про можливості та проєкти Програми ЄС Еразмус+ у сферах вищої освіти, професійного розвитку, молоді та спорту в Україні.

“Мандат НЕО в Україні охоплює діяльність з підтримки, популяризації та розповсюдження ключових напрямів міжнародного виміру Програми ЄС Еразмус+, відкритими для співпраці з Україною (Ключові напрями). Особливий пріоритет: напрями у сфері міжнародної академічної (кредитної) мобільності, розвитку потенціалу вищої освіти, розвитку потенціалу в галузі професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, віртуальних обмінів у сфері вищої освіти та молоді. НЕО в Україні координує діяльність Національної команди експертів з реформування вищої освіти в Україні (HERE team). Команда НЕО та HERE team в Україні розбудовує потенціал стейкхолдерів та проводить дослідження розвитку вищої освіти, а також в інших сферах освіти, молоді та спорту (за запитом ЄС). Консультації, заходи і події команда НЕО в Україні проводить безкоштовно в очному, дистанційному чи змішаному форматі відповідно до обмежень у період воєнного стану та пандемії COVID-19.”

Посібник із оглядом програм ЄС для України

Фонд Східна Європа (ФСЄ) розробила посібник «Огляд програм Європейського Союзу, доступних для заявників з України», щоб ознайомити українських проєктних менеджерів із широким спектром програм ЄС і допомогти з підготовкою конкурентоспроможних проєктних заявок до них.
https://erasmusplus.org.ua/news/posibnyk-iz-oglyadom-program-yes-dlya-ukrayiny/

Особливості, на які варто звернути увагу, при організації партнерства з університетами різних країн – це СТАТУС країн-учасниць Програми ЄС Еразмус+: https://erasmusplus.org.ua/programa-yes-erazmus/pro-programu/

КЛЮЧОВІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОГРАМИ

Тут представлені лише деякі напрями Програми Еразмус+, що стосуються діяльності університету. Весь список представлений на сторінці – Напрями конкурсів

ERASMUS+ КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ 1 –
НАВЧАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ (LEARNING MOBILITY)

Брати участь в конкурсах можуть організації з України як партнери, а індивідуальні особи подаються на конкурси відкриті в межах профінансованих проєктів, для індивідуальних осіб на сайті НЕО в Україні. Деталі про конкурси за напрямом КА1 можна подивитись у відповідних розділах “Можливості” – “для організацій”.

 

ERASMUS+ КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ 2 –
СПІВПРАЦЯ МІЖ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ІНСТИТУЦІЯМИ
(COOPERATION AMONG ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS)

Цей напрям підтримує, зокрема:

ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ СПІВПРАЦІ (Partnerships for Cooperation):

 • Партнерства співпраці (Cooperation Partnerships). Цей напрям відкритий для України (як партнери). Зокрема, Проєкти співпраці у сферах освіти та молоді (ENGO); Проєкти співпраці у сфері вищої освіти (KA220-HED); Проєкти співпраці у сфері освіти дорослих (КА220-ADU); Проєкти співпраці у сфері молоді (KA220-YOU); Проєкти співпраці у сфері спорту. Цей напрям відкритий для України (як партнери KA220 та ENGOs).
 • Невеликі партнерства (Small-scale Partnerships). Цей напрям не відкритий для українських організацій, проте проєкти можуть бути спрямовані на вирішення проблем закладів та викликів для українців за кордоном, які тимчасово переміщені через війну росії проти України. Цей напрям не відкритий для українських організацій, проте проєкти можуть бути спрямовані на вирішення проблем закладів в ЄС та їх викликів в зв’язку з великою кількістю українців за кордоном, які тимчасово переміщені через війну росії проти України та забезпечення їх звязку з українцями, які залишились в Україні.

ПАРТНЕРСТВА ДОСКОНАЛОСТІ/ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ (Partnerships for Excellence):

СТВОРЕННЯ ПАРТНЕРСТВ ЗАДЛЯ ІННОВАЦІЙ (Partnerships for Innovation):

 • Створення альянсів задля інновацій (Alliances for Innovation). Цей напрям відкритий для України (як партнери).
 • Cтратегічні проєкти (Forward-looking Projects). Цей напрям відкритий для України (асоційовані партнери, без фінансування).
 • Проєкти з розвитку потенціалу (Capacity Building projects) та складається з:

– Розвиток потенціалу у сфері вищої освіти (Capacity Building Projects in the Field of Higher Education). Цей напрям відкритий для України (як заявник та партнер).

– Розвиток потенціалу у сфері молоді (Capacity Building Projects in the Field of Youth). Цей напрям відкритий для України. Цей напрям відкритий для України як заявник і партнер.

Докладніше – Напрями конкурсів – National Erasmus+ Office in Ukraine (erasmusplus.org.ua). Деталі про конкурси за напрямом КА2 у відповідних розділах “Можливості” – “для організацій”.

ERASMUS+ КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ 3 –
ПІДТРИМКА РОЗРОБКИ ПОЛІТИКИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА
(SUPPORT TO POLICY DEVELOPMENT AND COOPERATION)

Цей напрям покриває багато інших конкурсів на підтримку реформ у сферах освіти, професійної підготовки, молоді та спорту, які впроваджуються напряму Європейською Комісією, або через окремі конкурси, які координує Європейське виконавче агентство ЕАСЕА. Зокрема, в межах цього напряму реалізуються:

 • Підтримка розвитку Європейської політики;
 • Підтримка інструментам та заходам ЄС задля якості, прозорості та визнання компетентностей і кваліфікацій;
 • Політичний діалог та співпраця ключових стейкхолдерів та міжнародних організацій;
 • Заходи для забезпечення якісного та інклюзивного впровадження Програми;
 • Співпраця з іншими інструментами підтримки політик ЄС;
 • Заходи з розповсюдження інформації.

В межах цього напряму планується фінансування заходів присвячених ситуації та наслідків російської війни проти України, українські організації чи учасники з України беруть участь у дослідженнях чи заходах організованих за фінансування цього напряму.

Деталі: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-3

НАПРЯМ ЖАН МОНЕ (JEAN MONNET ACTIONS)

НАПРЯМ ЖАН МОНЕ у сфері вищої освіти надає можливості закладам вищої освіти з держав-членів ЄС та поза їх межами сприяти досконалості у викладанні та проведення досліджень європейської інтеграції, політичним дебатам та обмінам успішним досвідом за участю академічного світу та політиків, які приймають рішення, щодо пріоритетів стратегій розвитку Європейського Союзу. Напрям Жан Моне включає наступні типи проєктів:

 • Модулі (Jean Monnet Modules). Цей конкурс відкритий для України як заявники.
 • Кафедри (Jean Monnet Chairs). Цей конкурс відкритий для України як заявники.
 • Центри досконалості (Jean Monnet Centers of Excellence). Цей конкурс відкритий для України як заявники.

Деталі про конкурси за напрямом Жан Моне у вищій освіті відкриті для України.

 • Стратегічні дебати (Jean Monnet Policy Debate). Два конкурси були відкриті для України до 2023 р.

PROJECT NUTSHELL – ІНСТРУМЕНТАРІЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ЕРАЗМУС+ КА2 ДЛЯ ЗВО

Відкрито ресурс Erasmus+ Project Managementr Toolkit для закладів вищої освіти. Цей посібник є збіркою ресурсів для адміністративного персоналу, викладачів та аспірантів, які виконують роль потенційних координаторів або партнерів проєктів Еразмус+. Це збірка шаблонів, посібників, корисних ресурсів для підготовки, реалізації та завершення, зокрема, проєктів Еразмус+ та наступних дій: Співробітництво, Партнерства, Інноваційні альянси, Перспективні проекти та Проекти з розвитку потенціалу у сфері вищої освіти.

Ця публікація стане у нагоді командам закладів вищої освіти, які розробляють та впроваджують проєкти Еразмус+ КА2. Проте звертаємо особливу увагу, що ця публікація підготовлена в 2023 р., тому завжди важливо звіряти умови конкурсу та специфіку кожного нового року конкурсу з Керівництвом до Програми Еразмус+! Публікаця доступна за покликанням.

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ НА ДОПОМОГУ ЗАЯВНИКАМ
від КПІ ім. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

При підготовці документів на конкурси проєктів стануть у нагоді відповідні шаблони даних, що доступні за індивідуальним запитом від контактної особи проєктного заявника. Для отримання доступу до певного набору даних пропонується заповнити форму за посиланням https://forms.office.com/e/b05sVxg0vu. Наявні документи та дані про КПІ ім. Ігоря Сікорського англійською мовою:

 • короткі дані про КПІ ім. Ігоря Сікорського для розділу “Partner organization”;
 • стислий опис діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського для розділу “Background and Experience” в заявках програми Еразмус+;
 • дані для розділу “PART A – SECTION 2. ADMINISTRATIVE DATA OF PARTICIPATING ORGANISATIONS” та “LEGAL STATUS OF YOUR ORGANISATION” програми Horizon Europe;
 • перелік попередніх проєктів станом на лютий 2024 року;
 • шаблон листа підтримки від МОН України для (пере)реєстрації проєктів Міжнародної технічної допомоги.