АСОЦІАЦІЇ

Університет здійснює активну діяльність як в межах міжнародних асоціацій, альянсів, об’єднань, так і в спільних з ними проєктах.

Освітні, науково-дослідні спільноти сприяють ширшому вивченню загальних проблем. Взаємна підтримка допомагає в поширенні результатів досліджень, обміні досвідом.

За умов збереження унікальності кожного суб’єкту, інтернаціоналізація сприяє розробці та запровадженню універсальних академічних принципів і стандартів.

Серед партнерів, з якими співпрацює КПІ ім. Ігоря Сікорського, такі об’єднання: