АСОЦІАЦІЇ

Окреме місце займає співпраця КПІ ім. Ігоря Сікорського з міжнародними асоціаціями. Вони допомагають зблизити діяльність представників окремих держав та їхніх університетів у всьому світі, а також уніфікувати систему освіти, розширити межі спільних наукових досліджень. Участь у міжнародних асоціаціях також розширює та поглиблює міжнародні контакти, підвищує  авторитет університету в світі. Головна мета таких асоціацій – сприяти покращенню рівня кваліфікації науково-педагогічного складу та студентів за допомогою координації освітніх і наукових процесів з відповідними іноземними ЗВО.  

КПІ ім. Ігоря Сікорського є членом провідних світових асоціацій: 

EDNES
Earth Data Network for Education and Scientific Exchange

Мережа даних про Землю для освіти та наукового обміну 
Неурядова, некомерційна міжнародна асоціація, зареєстрована згідно із законодавством Франції в Страсбурзі (Франція).

IAU
International Association of Universities

Міжнародна асоціація університетів
Заснована в 1950 році під егідою ЮНЕСКО. Об’єднує представників понад 130 країн з метою розв’язання спільних проблем, а також співпрацює з різними міжнародними, регіональними та національними організаціями, що працюють в сфері вищої освіти.

EUA
European Association of Universities

Асоціація європейських університетів 
Об’єднує університети 47 європейських країн. Відіграє вирішальну роль в Болонському процесі та в наданні впливу на політику ЄС в галузі вищої освіти, наукових досліджень і інновацій.

IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers

Інститут інженерів електротехніки та електроніки – міжнародна некомерційна асоціація фахівців в області техніки, світовий лідер в області розробки стандартів з радіоелектроніки, електротехніки та апаратного забезпечення обчислювальних систем і мереж.

Розташований в м. Гуанчжоу, провінція Гуандун, КНР 
Основні завдання: пошук і просування інноваційних технологій; міжнародне співробітництво в сфері науки і техніки: надання допомоги і сприяння налагодженню співпраці уряду провінції, міста, району, зацікавленим підприємствам і бізнес спілкам; проведення великих міжнародних науково-технічних заходів.

EUA
Euroasian University Association

Євразійська асоціація університетів 
Розв’язує проблеми розвитку національної освіти, завдання збереження єдиного освітнього простору і забезпечення еквівалентності університетських дипломів, розвитку співпраці університетів – членів Асоціації в галузі освіти та університетської науки, основні навчально-методичні питання вдосконалення університетської освіти.

BSUN
Black Sea Universities Network

Мережа університетів Чорноморського Регіону 
BSUN була заснована в 1998 р. в Констанці в ході Другої Конференції Ректорів Чорноморського регіону. BSUN об’єднує понад 100 університетів, що представляють 12 країн-членів Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС): Албанію, Вірменію, Азербайджан, Болгарію, Грузію, Грецію, Молдову, Румунію, Росію, Сербію, Туреччину і Україну.

ESU
European Student Union

Союз європейських студентів
Головна організація 45 національних союзів студентів з 38 країн Мета ESU – представляти і просувати освітні, соціальні, економічні та культурні інтереси студентів на європейському рівні стосовно всіх відповідних органів і, зокрема, ЄС, Ради з реалізації Болонського процесу, Ради Європи і ЮНЕСКО. ESU представляє близько 15 мільйонів студентів Європи.

Заснована в 1979 році, Шаньдунська академія наук (SDAS) – це всеосяжна науково-дослідна установа в галузі природничих наук, орієнтована на дослідження та розробки високих і нових технологій, яка має можливість здійснювати ключові науково-дослідні проєкти як державні, так і з провінції, завдяки її потужному потенціалу. Займаючи площу землі близько 513000 м2 та площу будівель 144 400 м2, SDAS має понад 2000 співробітників, з яких 825 – це професійні наукові працівники, включаючи експертів державного рівня та професіоналів, які користуються державними надбаннями – молодими професіоналами з постійним внеском, та провідні професіонали провінції. У рамках SDAS є 12 науково-дослідних інститутів, включаючи інститут океанографічного приладобудування, інститут лазерних досліджень, обчислювальний центр, центр аналізу та випробувань, науково-дослідний інститут автоматизації, науково-дослідний інститут енергетики, інститут нових матеріалів, біологічний науково-дослідний інститут, інститут стратегії розвитку науки й технологій. Інститут інформаційних досліджень, Китайсько-японський науково-дослідний біотехнологічний інститут та Нова та високотехнологічна промислова база (середина експериментів). Ключові галузі дослідження охоплюють інформаційні технології, технології біоінженерії, нові матеріали, нові енерго- та енергозберігаючі технології, технології автоматизації, лазерні технології, інтелектуальні прилади, аналіз та випробування, тонкі хімічні сполуки та «м’які» науки (наприклад, економіка, психологія, соціологія) тощо.

EDNES
Earth Data Network for Education and Scientific Exchange

Мережа даних про Землю для освіти та наукового обміну 
Неурядова, некомерційна міжнародна асоціація, зареєстрована згідно із законодавством Франції в Страсбурзі (Франція).

IAU
International Association of Universities

Міжнародна асоціація університетів
Заснована в 1950 році під егідою ЮНЕСКО. Об’єднує представників понад 130 країн з метою розв’язання спільних проблем, а також співпрацює з різними міжнародними, регіональними та національними організаціями, що працюють в сфері вищої освіти.

EUA
European Association of Universities

Асоціація європейських університетів 
Об’єднує університети 47 європейських країн. Відіграє вирішальну роль в Болонському процесі та в наданні впливу на політику ЄС в галузі вищої освіти, наукових досліджень і інновацій.

IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers

Інститут інженерів електротехніки та електроніки – міжнародна некомерційна асоціація фахівців в області техніки, світовий лідер в області розробки стандартів з радіоелектроніки, електротехніки та апаратного забезпечення обчислювальних систем і мереж

Розташований в м. Гуанчжоу, провінція Гуандун, КНР 
Основні завдання: пошук і просування інноваційних технологій; міжнародне співробітництво в сфері науки і техніки: надання допомоги і сприяння налагодженню співпраці уряду провінції, міста, району, зацікавленим підприємствам і бізнес спілкам; проведення великих міжнародних науково-технічних заходів.

EUA
Euroasian University Association

Євразійська асоціація університетів 
Розв’язує проблеми розвитку національної освіти, завдання збереження єдиного освітнього простору і забезпечення еквівалентності університетських дипломів, розвитку співпраці університетів – членів Асоціації в галузі освіти та університетської науки, основні навчально-методичні питання вдосконалення університетської освіти.

BSUN
Black Sea Universities Network

Мережа університетів Чорноморського Регіону 
BSUN була заснована в 1998 р. в Констанці в ході Другої Конференції Ректорів Чорноморського регіону. BSUN об’єднує понад 100 університетів, що представляють 12 країн-членів Організації Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС): Албанію, Вірменію, Азербайджан, Болгарію, Грузію, Грецію, Молдову, Румунію, Росію, Сербію, Туреччину і Україну.

ESU
European Student Union

Союз європейських студентів
Головна організація 45 національних союзів студентів з 38 країн Мета ESU – представляти і просувати освітні, соціальні, економічні та культурні інтереси студентів на європейському рівні стосовно всіх відповідних органів і, зокрема, ЄС, Ради з реалізації Болонського процесу, Ради Європи і ЮНЕСКО. ESU представляє близько 15 мільйонів студентів Європи.

Заснована в 1979 році, Шандунська академія наук (SDAS) – це всеосяжна науково-дослідна установа в галузі природничих наук, орієнтована на дослідження та розробки високих і нових технологій, яка має можливість здійснювати ключові науково-дослідні проекти як державні, так і з провінції, завдяки її потужним здібностям. Займаючи площу землі близько 513000 м2 та площу будівель 144 400 м2, SDAS має понад 2000 співробітників, з яких 825 – це професійні наукові працівники, включаючи експертів державного рівня та професіоналів, які користуються державними надбаннями – молодими професіоналами з постійним внеском, та провідні професіонали провінції. У рамках SDAS є 12 науково-дослідних інститутів, включаючи інститут океанографічного приладобудування, інститут лазерних досліджень, обчислювальний центр, центр аналізу та випробувань, науково-дослідний інститут автоматизації, науково-дослідний інститут енергетики, інститут нових матеріалів, біологічний науково-дослідний інститут, інститут стратегії розвитку науки і технологій. , Інститут інформаційних досліджень, Китайсько-японський науково-дослідний біо-технологічний інститут та Нова та високотехнологічна промислова база (середина експериментів). Ключові галузі дослідження охоплюють інформаційні технології, технології біоінженерії, нові матеріали, нові енерго- та енергозберігаючі технології, технології автоматизації, лазерні технології, інтелектуальні прилади, аналіз та випробування, тонкі хімічні сполуки та «м’які» науки (наприклад, економіка, психологія, соціологія) тощо.