ОБ’ЄДНАННЯ

Університет здійснює активну діяльність як в межах міжнародних асоціацій, альянсів, об’єднань, так і в спільних з ними проєктах.

КПІ ім. Ігоря Сікорського здійснює активну діяльність як в межах міжнародних асоціацій, альянсів, об’єднань, так і в спільних з ними проєктах. Взаємна підтримка допомагає в поширенні результатів досліджень, обміні досвідом. За умов збереження унікальності кожного суб’єкту, інтернаціоналізація сприяє розробці та запровадженню універсальних академічних принципів і стандартів.

Входження КПІ ім. Ігоря Сікорського до Європейських Дослідницького та Освітнього Просторів (ERA, EEA) стає активним напрямом міжнародної діяльності нашого університету, що надає можливості нашим науковим школам і науковим групам розвивати партнерські відносини або започатковувати нові колаборації. Інтеграція України до Європейського Союзу розширює можливості співпраці не лише на загальнодержавному рівні. Наразі кожен науковець, факультет або інститут уже може скористатися можливостями співпраці відповідно до спеціальності та сфери наукових інтересів.

КПІ ім. Ігоря Сікорського активно сприяє налагодженню партнерської взаємодії та вже став учасником або асоційованим членом кількох Європейських Альянсів Університетів та інших об’єднань.

Кожен з Альянсів об’єднує численні провідні університети Європи та світу РІЗНОМАНІТНОГО змістовного спрямування, вони слугують платформами (сприятливими коридорами) для розвитку міжнародної співпраці великої кількості і наших – різноманітного спрямування – факультетів, інститутів, наукових шкіл і діючих наукових груп, що представляють розмаїття змістовних напрямів, поглиблення спільної проєктно-грантової та іншої діяльності.

Довідка “Про дії і заходи КПІ ім. Ігоря Сікорського в складі Альянсів і  Асоціацій європейських університетів, членами і асоційованими партнерами яких є університет, та нові можливості, що цим обумовлені” станом на 1 січня 2024 р.

АЛЬЯНСИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

 

 Отже, участь КПІ в Альянсах європейських університетів має на меті залучення українських викладачів, науковців і здобувачів вищої освіти до участі в загальноєвропейських освітніх програмах і наукових дослідженнях, спільних освітньо-культурних, просвітницьких та інтеграційних заходах європейської інтернаціоналізації, академічному обміні, що дозволить реалізувати переваги університетської співпраці, зокрема:

  •           сприяти якісно новому рівню інституціонального розвитку закладів вищої освіти та науки;
  •           розвивати тісну плідну співпрацю з європейськими партнерами у різноманітних освітніх та наукових галузях;
  •           забезпечити якість вищої освіти за сприяння її тісній взаємодії з дослідницькою діяльністю, інноваційними сферами;
  •           динамічніше інтегрувати у вітчизняну практику світові стандарти вищої освіти та освіти протягом життя;
  •           запровадити нові форми, способи і моделі міжнародної академічної співпраці, науково-дослідної взаємодії.

Висловлюємо щиру вдячність нашим міжнародним партнерам за підтримку КПІ ім. Ігоря Сікорського в складні часи, сприяння активному відновленню нашої академічної спільноти та плануванню спільного плідного майбутнього України в освітній, культурній та науково-дослідній сферах світу.

МІЖНАРОДНІ ПАРТНЕРИ

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.