НАУКА І ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним із основних пріоритетів КПІ ім. Ігоря Сікорського є інтеграція до світового дослідницького простору. Цьому сприяє багатостороння міжнародна співпраця із закладами освіти та науки країн східного партнерства, країн-членів ЄС, участь у Рамкових програмах ЄС з досліджень та інновацій тощо.

Університет завше є центром розвитку науки в країні, оскільки він поєднує в собі кваліфікованих фахівців та початківців, їх креативність, свіжий погляд на світ досліджень та інновацій та нестандартність мислення. Будь-який прогрес починається з того, що варто зацікавити молодь надихнути її та створити належні умови для подальших кроків.

В КПІ ім. Ігоря Сікорського чітко розуміють основну мету і імплементують всебічний підхід до впровадження нових дослідницьких розробок, робіт за унікальними науковими напрямами, які разом з тим є актуальними та мають попит у світовому масштабі. Для нас важлива інтеграція наукової сфери в міжнародний простір, оскільки саме в цьому ми вбачаємо розширення рамок можливостей, які можуть бути представлені для молодих вчених в Україні. Ми прагнемо, аби розум нашого суспільства і та обдарована його частина не від’їжджала за кордон у пошуках високооплачуваної роботи та ресурсів для реалізації подальших дослідницьких робіт, а знаходила усі необхідні їм джерела в нашій державі завдяки комунікації та плідній співпраці з іншими державами з усього світу. 

 

Нині в усіх університетах спостерігається тенденція себто “омолодження” науки. Дедалі більше саме студенти молодших курсів цікавляться фундаментальними дослідженнями абсолютно різних напрямів. Ми  також не виняток. Студенти КПІ аж ніяк не відстають від своїх “колег” – уже справжніх науковців. Вони разом вражають увесь світ своєю діяльністю. І наша мета – продовжувати в тому ж дусі.

Науково-інноваційна діяльність університету об’єднує навчально-наукові та науково-дослідні структурні підрозділи, які виконують науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи, підрозділи з управління інноваційною діяльністю та трансферу технологій університету, інформатизації управлінської діяльності.

Діяльність визначається Законами України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про пріоритетні напрями розвитку науки й техніки”, “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” та іншими нормативно-правовими актами України, наказами та положеннями Міністерства освіти й науки України, стратегією розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського, наказами ректора, нормативними документами університету.

Діяльність спрямована на поєднання навчального процесу, наукових досліджень та виробництва з метою: здобуття нових знань, які є базою для навчальної діяльності; розв’язання комплексних задач у сфері наукового, технологічного та інноваційного розвитку; впровадження та використання в Україні й на світовому ринку наукових і науково-технічних результатів і продукції, що створені в університеті.