НАУКА І ДОСЛІДЖЕННЯ

Одним із основних пріоритетів КПІ ім. Ігоря Сікорського є інтеграція до світового дослідницького простору. Цьому сприяє багатостороння міжнародна співпраця із закладами освіти та науки країн східного партнерства, країн-членів ЄС, участь у Рамкових програмах ЄС з досліджень та інновацій тощо.

Університет завше є центром розвитку науки в країні, оскільки він поєднує в собі кваліфікованих фахівців та початківців, їх креативність, свіжий погляд на світ досліджень та інновацій та нестандартність мислення. Будь-який прогрес починається з того, що варто зацікавити молодь надихнути її та створити належні умови для подальших кроків.

В КПІ ім. Ігоря Сікорського чітко розуміють основну мету і імплементують всебічний підхід до впровадження нових дослідницьких розробок, робіт за унікальними науковими напрямами, які в той же час є актуальними та затребуваними в світовому масштабі. Для нас важлива інтеграція наукової сфери в міжнародний простір, оскільки саме в цьому ми вбачаємо розширення рамок можливостей, які можуть бути представлені для молодих вчених в Україні. Ми прагнемо, аби розум нашого суспільства і та обдарована його частина не від’їжджала за кордон у пошуках високооплачуваної роботи та ресурсів для реалізації подальших дослідницьких робіт, а знаходила усі необхідні їм джерела в нашій державі, завдяки комунікації та плідній співпраці з іншими державами з усього світу. 

Нині в усіх університетах спостерігається тенденція себто “омолодження” науки. Все більше і більше саме студенти молодших курсів цікавляться фундаментальними дослідженнями абсолютно різних напрямків. Ми також не виняток. Студенти КПІ аж ніяк не відстають від своїх “колег” – уже справжніх науковців. Вони разом вражають увесь світ своєю діяльністю. І наша мета – продовжувати в тому ж русі.

Науково-інноваційна діяльність університету об’єднує навчально-наукові та науково-дослідні структурні підрозділи, які виконують науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи, підрозділи з управління інноваційною діяльністю та трансферу технологій університету, інформатизації управлінської діяльності.

Діяльність визначається Законами України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні” та іншими нормативно-правовими актами України, наказами та положеннями Міністерства освіти і науки України, стратегією розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського, наказами ректора, нормативними документами університету.

Діяльність спрямована на поєднання навчального процесу, наукових досліджень та виробництва з метою: здобуття нових знань, які є базою для навчальної діяльності; розв’язання комплексних задач у сфері наукового, технологічного та інноваційного розвитку; впровадження та використання в Україні і на світовому ринку наукових і науково-технічних результатів і продукції, що створені в університеті.