ІНШІ ПРОЕКТНІ МОЖЛИВОСТІ

Оскільки Україна бере асоційовану участь у Програмі наукових досліджень та навчання «Євратом», Міжнародній європейській інноваційній науково-технічній програмі «EUREKA», програмі НАТО «Наука заради миру» тощо, то КПІ ім. Ігоря Сікорського активно долучається до співпраці з міжнародними організаціями та фондами, серед яких Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН), Український науково-технологічний центр (УНТЦ), Науковий комітет з антарктичних досліджень (СКАР) тощо. https://mon.gov.ua/ua/tag/mizhnarodni-naukovi-proekti.

КОНКУРСИ ERASMUS+, В ЯКИХ МОЖУТЬ БРАТИ УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТИ УКРАЇНИ У 2023 р.

Докладніше