ПРОФІЛЬ УНІВЕРСИТЕТУ

Візія КПІ ім. Ігоря Сікорського:
Допомагати створювати суспільство майбутнього на засадах концепції сталого розвитку. Бути технічним університетом дослідницького типу світового рівня. Створити всі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних створювати сучасні наукові знання та інноваційні технології на благо людства та забезпечувати гідне місце України в світовому співтоваристві.

Місія КПІ ім. Ігоря Сікорського:
Робити вагомий внесок в сталий розвиток суспільства шляхом інтернаціоналізації та інтеграції освіти, новітніх наукових досліджень та інноваційних розробок. Створювати умови для всебічного професійного, інтелектуального, соціального та творчого розвитку особистості на найвищих рівнях досконалості в освітньо-науковому середовищі.

 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (https://kpi.ua/) є найбільшим українським університетом та одним з найбільших технічних університетів Європи. Університет працює і розвивається з 1898 року як єдиний кампус в центрі столиці України, м. Києві. Тут створено органічно інтегровані умови для навчання, відпочинку, спорту та особистих хобі для усієї студентської та науково-викладацької громади на площі понад сотню гектарів. Серед викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського – понад 500 професорів, більше ніж 1300 доцентів.

КПІ ім. Ігоря Сікорського є національним автономним державним закладом вищої освіти дослідницького типу та має право здійснювати освітню діяльність, спрямовану на підготовку бакалаврів, магістрів, докторів філософії та докторів наук, у тому числі для інших країн. За час свого існування КПІ ім. Ігоря Сікорського підготував понад 370 тисяч фахівців, серед яких було багато студентів – громадян інших країн.

Міжнародна діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського, налагодження співробітництва із закордонними партнерами здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Зокрема, на основі Законів України:

 • “Про освіту”;
 • “Про вищу освіту”;
 • “Про наукову та науково-технічну діяльність”;
 • “Про зовнішньоекономічну діяльність”

та інших складових законодавчого поля України у сфері міжнародної діяльності,  Статуту КПІ ім. Ігоря Сікорського та правил внутрішнього розпорядку університету. Українські вчені, новатори, викладачі та студенти активно беруть участь у технічному та інноваційному співробітництві із закордонними партнерами.

Згідно зі Стратегією розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2022-2025 роки та задля досягнення рівних можливостей жінок та чоловіків, як стратегічної цілі, в університеті впроваджується План дій з імплементації принципів гендерної рівності в практику діяльності Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.

Питання гендерної рівності в КПІ ім. Сікорського врегульовано Наказом №НУ/2018/2021 від 18.10.07 2021 р.

З січня 2024 р. в університеті впроваджується “Політика використання штучного інтелекту для академічної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського”, ухвалена Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського 11 грудня 2023 р. (протокол №11).

Успішна співпраця з представниками 47 країн світу та міжнародними організаціями можлива завдяки Політиці відкритої науки КПІ ім. Ігоря Сікорського та активній  участі всього колективу та студентства у міжнародних освітніх, наукових проєктах та програмах. Університет налічує у своєму складі 32 спільні структури з університетськими партнерами, провідними міжнародними організаціями, зокрема ЄК, МС, ПРООН, ЮНЕСКО, ЮНІДО, ВОІВ, НАТО, ЄДНЕС, МГСУ, CODATA, та відомими компаніями, наприклад, HUAWEI, MOTOROLA, SIEMENS, FESTO, SAMSUNG, INTEL тощо. КПІ ім. Ігоря Сікорського також був ініціатором створення “Центру суперкомп’ютерних розрахунків та даних” в Україні.

Сьогодні основна мета міжнародної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського – спільна зі світовими лідерами підготовка висококваліфікованих фахівців та проведення досліджень для «прориву» в таких пріоритетних напрямах  економічного розвитку:

 • Сучасні технології в галузі інформатики, машинобудування, хімії та матеріалознавства;
 • Інформаційні мережі та інформаційно-комунікаційні технології;
 • Проблема енергозбереження та розвиток енергозберігаючих технологій;
 • Моніторинг та охорона навколишнього середовища;
 • Ліквідація наслідків ядерних та техногенних катастроф;
 • Космічні та авіаційні технології;
 • Дослідження та використання людських ресурсів;
 • Медична інженерія;
 • Системний аналіз та прийняття рішень

В університеті функціонують понад два десятки навчальних  інститутів та факультетів, декілька науково-дослідних інститутів і наукових центрів (конструкторські бюро, інженерні центри тощо), які здійснюють широкомасштабну міжнародну співпрацю. Спільна діяльність колективу на всіх рівнях та у всіх підрозділах – від кафедр до департаментів, від Студентської Ради до Вченої Ради – дозволяє реалізувати роль університету – як активного рушія міжнародного розвитку освіти та науки. Департамент міжнародного співробітництва як координаційний осередок міжнародної діяльності університету спирається на роботу спільних міжнародних структур, центрів, лабораторій, спеціалізованих дорадчих і робочих комісій, що діють на громадських засадах, а саме:

 • Рада заступників директорів інститутів, деканів факультетів з міжнародної діяльності.
 • Центральна група адміністрування міжнародних пропозицій.
 • Робоча група по забезпеченню позитивної динаміки параметрів університету в світових рейтингах.
 • Комісія з питань поглиблення процесів інтернаціоналізації університету.
 • Комісія по виїздах у закордонні відрядження.
 • Секретаріат Національного номінаційного комітету України з премії Нобелівського фонду сталого розвитку.
 • Більше 70 спільних міжнародних структур, центрів, лабораторій.
 • Центр міжнародної освіти.

Міжнародні та національні рейтинги свідчать про успіхи в сферах освіти та науки. КПІ ім. Ігоря Сікорського входить до 4% кращих університетів світу за версією міжнародних рейтингів QS і Webometrics. Щорічно обіймає найвищі позиції у рейтингах вищих навчальних закладів України “Компас” та “ТОП-200 Україна”. Найпопулярніший у мережі вищий навчальний заклад України останніх років за версією корпорації Google.

Переглянути Інформаційний пакет Університету у форматі  PDF