НАУКА НА ЗАМОВЛЕННЯ

В КПІ ім. Ігоря Сікорського наукові дослідження та інноваційні розробки здійснюються 76-ма науковими школами та понад 270-ма науковими групами, понад двома десятками факультетів та інститутів, понад дюжиною науково-дослідних інститутів та лабораторій, близько двома десятками навчально-наукових та науково-дослідних центрів і конструкторських бюро, Центром колективного користування науковим обладнанням, Науковим парком «Київська Політехніка», Інноваційною екосистемою «Sikorsky Challenge». В КПІ ім. Ігоря Сікорського працює понад 330 докторів і понад 1400 кандидатів наук. Навчаються і реалізують себе як науковці майже 700 аспірантів (PhD студентів). Активно працюють Рада молодих вчених та Наукове товариство студентів та аспірантів. Інформаційно-аналітичне, патентно-інформаційне забезпечення процесів створення корисних для суспільства результатів наукових досліджень КПІ ім. Ігоря Сікорського та їх поширення покладено на департамент інновацій та трансферу технологій спільно з науково-дослідною частиною та відділом зовнішньоекономічної діяльності.