МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ

КПІ ім. Ігоря Сікорського з кожним роком бере все активнішу участь у міжнародних програмах та конкурсах науково-дослідницьких проєктів, зокрема “Горизонт Європа”, “НАТО заради миру”, різноманітних білатеральних проєктах. Допомогу для організації участі в міжнародних проєктах надає ВІДДІЛ КООРДИНАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Головні цілі та завдання:

  • Сприяти розвитку наукових досліджень в КПІ ім. Ігоря Сікорського за проєктами, спрямованими на підтримку міжнародного науково-технічного співробітництва.
  • Здійснювати розширення зв’язків університету у питаннях міжнародного науково-технічного проєктного співробітництва.
  • Розбудовувати діяльність національних контактних пунктів Рамкових програм ЄС («Горизонт 2020»).
  • Створювати в університеті середовище, сприятливе для розбудови міжнародної діяльності.
  • Посилювати шляхом міжнародних проєктів міжнародну науково-технічну та зовнішньоекономічну міжвузівську міжнародну співпрацю та інші форми міжнародних контактів.