МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ

КПІ ім. Ігоря Сікорського з кожним роком бере все активнішу участь у міжнародних програмах та конкурсах науково-дослідницьких проєктів, зокрема «Горизонт Європа», НАТО заради миру, різноманітних білатеральних проєктах. Допомогу для організації участі в міжнародних проєктах надає ВІДДІЛ КООРДИНАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Головні цілі та завдання:

  • Сприяти розвиткові наукових досліджень в КПІ ім. Ігоря Сікорського за проєктами, спрямованими на підтримку міжнародного науково-технічного співробітництва.
  • Здійснювати розширення зв’язків Університету у питаннях міжнародного науково-технічного проєктного співробітництва.
  • Розбудовувати діяльність Національних контактних пунктів Рамкових програм ЄС («Горизонт 2020»).
  • Створювати в Університеті середовище, сприятливе для розбудови міжнародної діяльності.
  • Посилювати за рахунок міжнародних проєктів міжнародну науково-технічну та зовнішньоекономічну міжвузівську міжнародну співпрацю та інші форми міжнародних контактів.