МІЖНАРОДНІ ВИДАННЯ

У Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» діє Положення про преміювання працівників і здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського за публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах даних Scopus та (чи) Web of Science Core Collection. Консультанти Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка допоможуть визначитися з пошуковою стратегією та дадуть відповіді на всі запитання щодо пошуку інформаційних джерел та способів просування результатів дослідження і власне дослідника в міжнародній науковій спільноті https://www.library.kpi.ua/research/