Новини ДМС

Україна долучилася до програм «Горизонт Європа» та «Євратом»

На 23-му Саміті Україна – Європейський Союз, котрий відбувся 12 жовтня 2021 року, було офіційно підписано Угоду про участь України у Рамковій програмі з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» та Програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії «Євратом».

Після завершення всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для ратифікації Угоди, українські вчені, інноватори та підприємці можуть мати доступ до всіх інструментів підтримки та залучати грантові кошти для реалізації спільних міжнародних проєктів програм «Горизонт Європа» та «Євратом».

Програма «Горизонт Європа» – це транснаціональна науково-дослідна та інноваційна рамкова програма, яка є найбільшою серед подібних собі у світі. У межах даної програми планується створення нових механізмів та інструментів прийняття рішень: Європейської інноваційної ради, питань дослідницьких місій, партнерських проєктів тощо. Горизонт Європа розраховано на період з 2021-2027 роки, за які планується промислова модернізація шляхом узгоджених дослідницьких та інноваційних зусиль.

«Горзонт Європа» реалізується через відкриті конкурси, які оголошуються Європейською комісією. Для України участь означатиме роботу в консорціумах із західними університетами та лабораторіями. Насамперед створюватимуться умови для  здійснення науково-дослідницької діяльності,  комерціалізації розробок, розбудови національної інноваційної сфери та розвитку співробітництва з європейськими країнами у питаннях визначення актуальних напрямів наукових та інноваційних досліджень. Варто зазначити, що Україна була асоційованим членом та брала активну участь в реалізації проєктів у попередній рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020».

Долучення до обох програм і «Горизонт Європа», і «Євратом» дозволить українським науковцям здобувати фінансування на роботу в науково-дослідних проєктах, а також долучатися до розв’язання актуальних завдань сучасності й розширювати міжнародне науково-технічне співробітництво.

Детальніше за покликанням https://mon.gov.ua/ua/news/ukrayina-priyednalasya-do-program-gorizont-yevropa-ta-yevratom